Boedelscheiding

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd en u gaat scheiden, dan moet de boedel worden verdeeld. Normaalgesproken krijgt ieder de helft maar daar kunt u in onderling overleg van afwijken. Onder boedel valt niet alleen de inboedel. Ook spaargeld, schulden, polissen en aandelen, de auto en het huis worden daaronder begrepen. Erfenissen en schenkingen met een uitsluitingsclausule vallen er niet onder.

Als u getrouwd ben na 1 januari 2018, is de gemeenschap van goederen voor u beperkt tot wat u tijdens uw huwelijk heeft verkregen. Wat u daarvóór al had en wat u tijdens huwelijk is geschonken of wat u heeft geërfd, valt er dan buiten, ook als er geen uitsluitingsclausule is.

Als u op huwelijkse voorwaarden met uitsluiting van iedere gemeenschap bent getrouwd, is vaak toch een gedeelte van alle spullen gemeenschappelijk geworden omdat zij van gemeenschappelijk geld zijn betaald. Die spullen moeten op dezelfde manier worden verdeeld als bij een gemeenschap van goederen. De rest van de boedelbestanddelen  zijn en blijven van degene op wiens naam zij zijn gesteld maar de waarde daarvan moet soms nog wel geheel of gedeeltelijk worden verrekend. Met name als het gaat om een eigen huis op naam van één van de twee echtgenoten, moet vaak nog een deel van de waarde worden verrekend. Dat is precisiewerk waarin rechtsbijstand eigenlijk onontbeerlijk is om zeker te weten dat ieder krijgt waar hij recht op heeft.