Mediation

Steeds meer mensen gaan “samen scheiden” via mediation. Hetzelfde geldt voor verschillen van mening over omgang, alimentatie, een ouderschapsplan, boedelscheiding enzovoort. Dat wil zeggen dat zij in goed onderling overleg, onder begeleiding van een mediator, alle onderwerpen bespreken en afspraken maken. Kees Veth kan u als gespecialiseerd en gecertificeerd mediator daarbij helpen. Hij zal eerst zorgen dat u echt samen kunt praten, zonder onderliggende pijnpunten die een goed gesprek moeilijk maken. Daarna zal hij het maken van afspraken begeleiden en waar nodig informatie verschaffen. Hij kan u bij voorbeeld precies informeren over de alimentatienormen en de manier waarop volgens de wet de spullen zouden moeten worden verdeeld, wat huwelijkse voorwaarden inhouden enz.  Dat is het voordeel van het feit dat hij niet alleen mediator maar ook advocaat is. Als alles dan geregeld is, zal Kees een ouderschapsplan maken voor de afspraken over de kinderen en een scheidingsconvenant voor alle andere afspraken. Vervolgens wordt de procedure voor de rechter een formaliteit. U hoeft zelf niet meer ter zitting te verschijnen. Kees Veth kan alles dan verder als advocaat voor u afhandelen.

Kees spreekt mediationbijeenkomsten meestal met een tussentijd van ongeveer twee weken af. Dat geeft u de kans alles wat besproken is even te laten bezinken, zonder dat het al weer bijna vergeten is. Maar als u wilt, kunnen de afspraken ook op kortere of langere termijn worden gemaakt. Kees maakt ook het concept-ouderschapsplan waarover u samen kunt overleggen. Hetzelfde geldt voor het scheidingsconvenant. Bovendien houdt Kees in de gaten of u alle onderwerpen heeft besproken. Als u iets vergeet, zal Kees daar naar vragen.

Kees is groot voorstander van mediation. Hij hoort regelmatig van zijn cliënten  “Pas hier aan tafel kunnen wij echt met elkaar praten”. Dat leidt tot afspraken waar mensen achter staan. En dat is meestal heel wat prettiger dan wanneer de rechter heeft opgelegd wat er moet gebeuren.

Mocht u overwegen in goed onderling overleg te gaan scheiden maar nog twijfelen over wat dat inhoudt of hoe dat moet, wat het kost e.d., kom dan gerust samen langs tijdens het gratis inloopspreekuur op vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur. Dat verplicht u tot niets en dan kunt u meteen even kijken of het “klikt” tussen u en Kees.