Tarieven

Uurtarief 

Het uurtarief van ’t Regtshuis Advocatuur  bedraagt € 198,00 (vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% BTW). De tijd die aan uw zaak wordt besteed, wordt heel precies bijgehouden en kan op elk moment worden opgevraagd. Zo houdt u zicht op de kosten. De kosten van het griffierecht ( € 321,00 in familierechtzaken) en de eventuele kosten van de deurwaarder worden aan u doorberekend. Particulieren die in aanmerking komen voor een toevoeging betalen geen uurtarief maar alleen een eigen bijdrage en griffierecht. Het griffierecht is voor hen lager (€ 87,00).

Toevoeging (“Pro Deo”)

’t Regtshuis Advocatuur behandelt ook zaken op toevoegingsbasis (“pro deo”). Als u recht heeft op een toevoeging mag een advocaat op kosten van de overheid voor u optreden. “t Regtshuis Advocatuur dient de aanvraag voor u in bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als de Raad positief op uw toevoegingsaanvraag beslist, krijgt u wel een eigen bijdrage opgelegd. In familierechtzaken (scheiding, omgang, alimentatie e.d.) is de laagst mogelijke eigen bijdrage € 323.00, na aftrek van een korting van € 61,00 (zie hierna). De hoogste eigen bijdrage die de Raad kan opleggen is € 923,00 (na aftrek korting € 61,00). Of u met uw inkomen en vermogen voor een toevoeging in aanmerking komt, kunt u hier bepalen.

Ook als u kiest voor mediation kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging. De eigen bijdrage is dan lager, € 61,00 of  € 121,00, afhankelijk van uw inkomen. Als u al een toevoeging voor een advocaat heeft, hoeft u zelfs helemaal geen eigen bijdrage meer te betalen. Of u met uw inkomen en vermogen voor een toevoeging in aanmerking komt, kunt u hier bepalen.

Korting

U krijgt de korting van € 61 automatisch zolang de “coronamaatregel” van de Raad voor Rechtsbijstand wordt verlengd. Tot op heden is dat het geval.

Wanneer de maatregel wordt ingetrokken, krijgt u de korting van € 61,00 op uw eigen bijdrage nog steeds maar dan moet u daarvoor u eerst contact opneemt met het Juridisch Loket (tel: 0900-8020). Het Juridisch Loket u verwijst naar een gespecialiseerd advocaat. Als u daarbij meldt dat u verwezen wilt worden naar mr. C.J.M. Veth van ’t Regtshuis Advocatuur in Rijen, dan zal het Juridisch Loket dat doen. Ons kantoor krijgt bericht van het Juridisch Loket en mr. Veth zal meteen contact met u opnemen. Wilt u mr Veth liever meteen zelf bellen, dan kan dat natuurlijk ook (0161-226678).

Als een toevoeging wordt verleend, wordt ook het griffierecht van de rechtbank flink verlaagd, van € 321 tot € 87.

Specialist en High Trust

Mr. C.J.M. (Kees) Veth staat bij de Raad voor Rechtsbijstand als specialist personen- en familierecht geregistreerd. Hij is lid van de vFAS* en geregistreerd en gecertificeerd mediator bij de MfN**.

’t Regtshuis Advocatuur valt bovendien onder de “High Trust”- regeling van de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat toevoegingen zonder controle vooraf worden toegewezen wanneer de advocaat aangeeft dat aan de voorwaarden is voldaan. U heeft daardoor snel duidelijkheid of u voor een toevoeging in aanmerking komt.

*vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators
** Mediationfederatie Nederland