Kinderalimentatie

Alimentatie is er in twee soorten: kinderalimentatie en partneralimentatie

Laatste nieuws: de indexering voor 2024 is 6.2% geworden.

Kinderalimentatie

Voor kinderalimentatie moet eerst de behoefte van de kinderen worden vastgesteld. Dat gebeurt op basis van het inkomen van de ouders tijdens hun relatie. Daarna wordt de draagkracht van de ouders om in de behoefte van de kinderen te voorzien berekend met een vaste formule. De kinderbijslag blijft buiten de berekening maar is uiteraard wel voor de kinderen bestemd. Het kindgebonden budget (kgb) wordt wél in de berekening betrokken. Dat wordt – sinds 9 oktober 2015 – opgeteld bij het inkomen van de verzorgende ouder en is – sinds 7 juli 2017 – niet meer van belang voor de bepaling van de partneralimentatie.  (*)

Kinderalimentatie wordt normaalgesproken vooruitbetaald en jaarlijks geïndexeerd. Het indexeringspercentage wordt ieder jaar in november door de overheid vastgesteld. Voor 2024 is het percentage 6,2 %. Mocht u over voorbije jaren nog indexering te goed hebben, dan kunt u hier zelf berekenen waar u nog recht op heeft. Ook de verhoging per 1 januari 2024 kunt u hier berekenen. Bedenk wel dat een vordering achterstallige indexering na vijf jaar verjaart.

Al met al is het goed uw persoonlijke situatie tegen het licht te houden wanneer u kinderalimentatie betaalt of ontvangt, zeker als de alimentatie in uw geval nog is vastgesteld in de tijd dat het kgb in mindering werd gebracht op de behoefte van de kinderen. Komt u er samen uit, dan heeft dat natuurlijk de voorkeur. Wel is het verstandig een gemaakte nieuwe afspraak ook even vast te leggen. Komt u er niet uit, dan zal de rechter uitkomst moeten brengen. U moet dan een advocaat inschakelen.

Ik ben graag bereid u daarbij te helpen. Tijdens het gratis inloopspreekuur op vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur, kan ik u al in grote lijnen wegwijs maken. Mocht u meer precies willen weten waar u aan toe bent, dan maak ik graag een afspraak om aan de hand van uw persoonlijke situatie heel precies te berekenen waar u aan toe bent en of het verstandig is het overleg aan te gaan of zelfs een procedure te beginnen.

Vraag gerust naar de laatste stand van zaken en de gevolgen voor uw situatie, tijdens het spreekuur of even telefonisch (0161-226678)

(*)Op 9 oktober 2015 en 7 juli 2017 heeft de Hoge Raad  twee belangrijke uitspraken gedaan. gevolg is in de meeste gevallen dat (meestal) de vader weer meer kinderalimentatie moet gaan betalen en dat (meestal) de moeder haar eigen onderhoud niet mede hoeft te betalen van het kindgebonden budget.