Kinderalimentatie

Alimentatie is er in twee soorten: kinderalimentatie en partneralimentatie

Kinderalimentatie

Voor kinderalimentatie moet eerst de behoefte van de kinderen worden vastgesteld. Dat gebeurt op basis van het inkomen van de ouders tijdens hun huwelijk. Daarna wordt de draagkracht van de ouders om in de behoefte van de kinderen te voorzien berekend met een vaste formule. De kinderbijslag blijft buiten  de berekening. Die is vanzelfsprekend toch al voor de kinderen bestemd. Het kindgebonden budget (kgb) wordt wél in de berekening betrokken. Dat wordt – sinds 9 oktober 2015 – opgeteld bij het inkomen van de verzorgende ouder. Vóór 9 oktober 2015 was daarover veel onduidelijkheid en discussie (*)

Kinderalimentatie wordt in beginsel vooruitbetaald en jaarlijks geïndexeerd. Het indexeringspercentage wordt ieder jaar in november door de overheid vastgesteld. Voor 2016 is het percentage 1,3%. Mocht u over voorbije jaren nog indexering te goed hebben, dan kunt u hier zelf berekenen waar u nog recht op heeft. Ook de verhoging per 1 januari 2016 kunt u hier berekenen. Bedenk wel dat een vordering achterstallige indexering na vijf jaar verjaart.

Al met al is het goed uw persoonlijke situatie tegen het licht te houden wanneer u kinderalimentatie betaalt of ontvangt, zeker als de alimentatie in uw geval nog is vastgesteld in de tijd dat het kgb in mindering werd gebracht op de behoefte van de kinderen. Komt u er samen uit, dan heeft dat natuurlijk de voorkeur. Wel is het verstandig een gemaakte nieuwe afspraak ook even vast te leggen. Komt u er niet uit, dan zal de rechter uitkomst moeten brengen. U moet dan een advocaat inschakelen.

Ik ben graag bereid u daarbij te helpen. Tijdens het gratis inloopspreekuur op vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur, kan ik u al in grote lijnen wegwijs maken. Mocht u meer precies willen weten waar u aan toe bent, dan maak ik graag een afspraak om aan de hand van uw persoonlijke situatie heel precies te berekenen waar u aan toe bent en of het verstandig is het overleg aan te gaan of zelfs een procedure te beginnen.

Vraag gerust naar de laatste stand van zaken en de gevolgen voor uw situatie, tijdens het spreekuur of even telefonisch (0161-226678)

(*)Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad daarover een belangrijke uitspraak gedaan. Veel ontvangers van kinderalimentatie  hadden tot die uitspraak een groot probleem. Omdat volgens de vaste formule het kgb in mindering werd gebracht op de behoefte van de kinderen én veel alleenstaande ouders met een laag inkomen vanaf 2015 een flink hoger kgb kregen vanwege de zogenaamde alleenstaande ouderkop, hadden de kinderen op papier soms weinig of geen behoefte meer. Voor de alimentatieplichtigen (vaak vaders) was dat natuurlijk bijzonder plezierig. Zij hoefden minder te betalen. Maar voor de ontvangers (vaak moeders) was het een aderlating. Zij kregen minder kinderalimentatie. Dat lijkt niet zo erg vanwege de verhoging van het kgb maar de adder onder het gras was dat tegelijk met verhoging van het kgb ook andere regels waren veranderd. Die regels hadden (en hebben) niets met alimentatie te maken maar leidden wél tot verlaging van het inkomen van de verzorgende ouder. Zo ontvangt bij voorbeeld een bijstandsmoeder geen kindertoeslag meer en een werkende alleenstaande moeder geen alleenstaande-ouderaftrek. Daar staat tegenover dat vaders die in 2014 nog een forfaitaire aftrek van de kinderalimentatiegenoten, die nu ook niet meer hebben. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat het kindgebonden budget niet de behoefte van de kinderen lager maakt maar het inkomen van de verzorgende ouder hoger. Daardoor moet de niet-verzorgende ouder nu weer meer gaan bijdragen.