Kinderen

Kinderen voelen zich vaak schuldig over de scheiding van hun ouders. Zij denken bij voorbeeld dat  hun ouders niet waren gaan scheiden als ze beter hadden geluisterd. Bovendien blijven ze vaak hopen dat het weer goed komt. Voor ouders zijn daarom vooral twee dingen van groot belang: allereerst dat zij hun kinderen duidelijk maken dat zij géén schuld aan de scheiding hebben en daarnaast dat de scheiding definitief is, ook als papa en mama nog zoveel mogelijk gewoon met elkaar praten en nog in het zelfde huis wonen. Voor wat oudere kinderen is de site van Villa Pinedo een plaats waar zij ervaringen van andere kinderen kunnen lezen en veel informatie kunnen vinden. Ook voor u als ouder is de site zeer informatief.

Als u uit elkaar gaat en kinderen heeft, moet er een ouderschapsplan worden gemaakt. Als u getrouwd bent, is dat zelfs een vereiste om de echtscheidingsprocedure te kunnen starten, al kan daar nog wel een mouw aan worden gepast wanneer het echt niet lukt samen tot een plan te komen. In het ouderschapsplan kan alles worden geregeld dat met de kinderen te maken heeft. Daarbij valt te denken aan

omgang of co-ouderschap;

verdeling van de kosten of betaling van kinderalimentatie;

– de manier waarop de ouders met elkaar zullen communiceren;

– de manier waarop met de kinderen wordt gecommuniceerd;

– de verdeling en invulling van de vakanties;

– de verdeling en invulling van opvoedingstaken;

– de omgang met familie;

– de gang van zaken in medische aangelegenheden;

– wat te doen bij bijzondere gebeurtenissen;

– schoolkeuzes en de contacten met school;

– lidmaatschap van sport- en andere verenigingen;

– de positie van een nieuwe partner;

enzovoort

Soms lopen de spanningen in de scheidingsperiode hoog op. Niet iedereen kan dat voor de kinderen verborgen houden en soms doet iemand zelfs een melding bij politie of jeugdzorg. Soms raakt de Raad voor de Kinderbescherming betrokken en krijgt u misschien te maken met een verzoek ondertoezichtstelling of zelfs uithuisplaatsing. In al die gevallen is hulp vaak bittere noodzaak.