Omgang of Co-ouderschap

Ouders die gaan scheiden of uit elkaar gaan, moeten een ouderschapsplan maken. Een van de belangrijkste onderdelen daarin is de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken.

Als ouders de zorg min of meer gelijk verdelen, is sprake van een co-ouderschap. De kinderen zijn dan ongeveer de helft van de tijd bij de vader en de helft van de tijd bij de moeder *. Als co-ouderschap wordt afgesproken, verdelen de ouders ook de kosten. Dat wil nog niet zeggen dat er geen geld door de een aan de ander wordt betaald. Ook daarover moeten afspraken worden gemaakt.

Als de zorg niet gelijk is verdeeld, is één van de ouders de zorgouder en heeft de ander een omgangsregeling met de kinderen. Een minimale regeling is dan omgang één maal per veertien dagen  in het weekend en gedurende de helft van de vakanties. Vaak wordt een ruimere regeling bepaald, bij voorbeeld door omgang op een extra dag in de week of de woensdagmiddag. Als er omgang is, heeft de zorgouder recht op kinderalimentatie van de ander.

Uiteraard moet in alle gevallen wel beoordeeld worden of er genoeg geld is om een bijdrage of kinderalimentatie te betalen.

 

*voor homosexuele mannelijke en vrouwelijke paren geldt natuurlijk vader/vader resp. moeder/moeder