Gezag en voogdij

Gezag en voogdij worden vaak door elkaar gehaald. Ouders hebben over hun kinderen gezag. Zij geven samen invulling aan de manier waarop kinderen worden opgevoed. Lukt dat niet dan kan het gezag aan één van de ouders worden ontnomen. Kunnen de ouders geen van beiden in het gezag voorzien of komen zij te overlijden, dan wordt de opvoeding ingevuld door een voogd of voogdes. Dat kan iemand uit de familie zijn maar meestal wordt door de rechter iemand van Jeugdzorg aangewezen.

Als u getrouwd bent en kinderen krijgt, heeft u vanzelf gezag. Bent u niet getrouwd, dan moet u dat apart regelen. U wordt juridisch ouder door uw kind te erkennen maar dan heeft u nog geen gezag. Ook dat moet apart geregeld worden. Dat kan eenvoudig door middel van een formulier. Veel ouders vergeten dat of het komt er niet van. Bij uiteengaan geeft dat vaak problemen. In die gevallen is het belangrijk dat u weet waar u staat, wat uw rechten zijn.

Is er wél gezamenlijk gezag, dag ontstaan tussen (gescheiden) ouders vaak verschillen van mening over de invulling daarvan. Soms is dat alleen maar op te lossen door het gezag bij één van de ouders neer te leggen, soms door aan de rechter te vragen hoe in een bepaalde situatie moet worden gehandeld. In alle gezags- en voogdijkwesties kan ons kantoor u terzijde staan, ook wanneer er nog geen sprake is van een procedure.

Mocht u vragen hebben over het gezag of de voogdij, loop dan gerust eens binnen op het gratis spreekuur op vrijdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.00 uur op ons kantoor aan de Hoofdstraat 8 in Rijen (boven de Hema). Mocht u eerst telefonisch willen informeren dan kan dat ook: 0161-226678