Gewijzigde regels partneralimentatie

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor partneralimentatie veranderd. Sindsduien bedraagt de duur van de partneralimentatieplicht de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van vijf jaar (was 12 jaar). Na zes jaar huwelijk moet je dus drie jaar alimentatie betalen.

Er zijn wel uitzonderingen voor mensen die na een echtscheiding minder gemakkelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Kort gezegd:
– mensen die vóór 1 januari 1970 zijn geboren en langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie;
– bij echtparen met kinderen onder de 12 jaar heeft de ex-partner recht op partneralimentatie totdat het jongste kind de 12-jarige leeftijd heeft bereikt;
– na een huwelijk van minimaal 15 jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd binnen 10 jaar na de scheiding bereikt, heeft hij of zij recht op partneralimentatie tot het moment dat AOW wordt ontvangen, met een maximum van 10 jaar;
– het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de alimentatieplichtige leidt niet meer automatisch tot het vervallen van de alimentatieverplichting;
– alimentatiegerechtigden geboren vóór i januari 1970 die langer dan 15 jaar getrouwd waren, krijgen 10 jaar partneralimentatie. Deze uitzondering vervalt vanaf 2027.
Overigens heeft de rechter in alle gevallen het laatste woord. De mogelijkheid om in schrijnende gevallen een langere termijn dan 5 jaar toe te wijzen, blijft bestaan.

De wet gaat alleen over partneralimentatie, niet over kinderalimentatie en heeft geen terugwerkende kracht. Voor echtparen die vóór de inwerkingtreding uit elkaar zijn gegaan, blijven gewoon de oude regels gelden.